Προσθέτω γραπτώς κάθετα δεκαδικούς αριθμούς

Δεν κολλάω τους αριθμούς μεταξύ τους. Δεν ακουμπάει ο ένας αριθμός τον άλλο.

Βήμα 1

Σπύρος Κυριαζίδης